Wat is een DNS server

Op deze pagina gaan we uitleggen wat DNS is en wat een DNS server doet

Wat is DNS ?

DNS staat voor Domain Name Service, deze dienst zorgt ervoor dat nummers omgezet worden naar namen die wij mensen begrijpen, bijvoorbeeld het adres 37.97.251.55 verwijst naar www.rict.nl

Ip adres ( a ) ipv6 adres ( aaaa ) tcp port upd / tcp ?

Port 53 UDP en TCP